Många barn och kvinnor som levt under IS blodiga regim har flugits hem till Ryssland och andra öststater – med Tjetjeniens hjälp. Metoden skiljer sig från den som tillämpas i väst.